Fundusze Zewnętrzne

Polski Ład Poznaj Polske MEiN

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Informujemy, że zostało podpisane porozumienie na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późna. zm.

Zgodnie z porozumieniem Minister Edukacji i Nauki zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej w łącznej wysokości: 53 600 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 89 563 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” zostanie zorganizowanych pięć wycieczek: trzy dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej (kwota dofinansowania: 38 600 zł), jedna dla uczniów Technikum im. Stanisława Staszica oraz jedna dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. Stanisława Staszica (kwota dofinansowania dla ZSP: 15 000 zł) .