znaki strona www 1536x511 2

Rok 2022

5 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

WYBRANE DZIAŁANIA WSPÓLNE DLA CAŁEGO POWIATU

 1. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce.
  • kwota inwestycji: 8 266 701,10 zł
  • środki Gmina Białobrzegi: 154 323,64 zł
  • środki Gmina Radzanów: 150 000,00 zł
  • środki Gmina Stara Błotnica: 148 329,16 zł
  • środki Gmina Wyśmierzyce: 92 930, 00 zł
  • środki Gmina Promna: 52 472,65 zł
  • dotacje Polski Ład – 7 125 000,00 zł
  • wkład własny Powiat Białobrzeski: 543 645,34 zł
 2. Zakup frezarki do pni na potrzeby Powiatowego Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach.
  • kwota inwestycji: 150 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 150 000,00 zł
 3. Zakup kosiarki rotacyjnej.
  • kwota inwestycji: 35 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 35 000,00 zł
 4. Zakup samochodu dostawczego
  • kwota inwestycji: 40 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 40 000,00 zł
 5. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim
  • kwota inwestycji: 38 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego 38 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektu)
 6. Modernizacja kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 84
  • kwota inwestycji: 13 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 13 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 7. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim: budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i budynek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.
  • kwota inwestycji: 3 425 600,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 494 467,70 zł
  • dotacje Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 2 931 132,30 zł
 8. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.
  • kwota inwestycji: 35 059,35 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 35 059,35 zł
 9. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.
  • kwota inwestycji: 70 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 70 000,00 zł
 10. Dofinansowanie zakupu aparatu  medycznego – Ultrasonografu.
  • kwota inwestycji: 49 352,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 49 352,00 zł
 11. Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacji.
  • kwota inwestycji: 21 149,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 21 149,00 zł
 12. Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
  • kwota inwestycji: 12 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 12 000,00zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

Razem wartość inwestycji: 12 165 861,45 zł

Wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 1 501 673,39 zł

Środki pozyskane z zewnątrz: 10 654 187,75 zł

GMINA BIAŁOBRZEGI

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul. Żeromskiego i Rzemieślniczej na drodze powiatowej 1121W i drodze krajowej nr 48.
  • Kwota inwestycji: 862 214,38 zł
  • Źródła finansowania:
   • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 254 492,77 zł
   • środki Gminy Białobrzegi: 254 492,77 zł
   • środki pochodzące z RFRD (rządowy fundusz rozwoju dróg, dawny FDS): 353 228,83 zł
  • Wydatki inwestycyjne (razem: 862 214,38 zł):
   • roboty budowlane: 849 422,38 zł
   • nadzór inwestorski: 12 792,00 zł
 2. Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Białobrzegi. (Stawiszyn)
  • kwota inwestycji: 45 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 45 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1121W w Białobrzegach, ul. Żeromskiego.
  • kwota inwestycji: 25 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego 25 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 4. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stawiszyn (od aresztu śledczego do mostu). Droga + chodnik 400m.
  • kwota inwestycji: 740 704,03 zł
  • dotacje Polski Ład: 686 000,00 zł
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 54 704,03 zł (roboty + inspektor)

Razem wartość inwestycji: 1 672 918,41 zł
Środki własne Powiatu Białobrzeskiego: 379 196,81 zł
Środki pozyskane z zewnątrz: 662 425,64 zł

GMINA PROMNA:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Przybyszew.
  • kwota inwestycji: 89 790,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 89 790,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1105W Stanisławów – Pnie, w miejscowości Stanisławów na odcinku od km 0+157 do km 2+184 (odcinek o długości 2 027). Droga + chodnik.
  • kwota inwestycji 2 043 461,08
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 279 000,00 zł
  • środki  Gminy Promna: 200 000,00 zł
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1 564 461,08 zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Broniszew o długości 1,38km (droga + chodnik)
  • Koszt inwestycji: 1 265 000,00 zł
  • wkład gminy Promna: 52 472,65 zł
  • Wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 52 472,65 zł
  • Dotacje Polski Ład: 1 160 054,70 zł

Razem kwoty inwestycji: 3 398 251,08 zł
Razem wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 421 262,65 zł
Razem środki zewnętrzne: 1 869 406,38 zł

GMINA WYŚMIERZYCE:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108W Olszowa – Kostrzyn.
  • kwota inwestycji: 46 000,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego 46 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3510W Wyśmierzyce, ul. Kościelna.
  • kwota inwestycji: 7 000,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 7 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 3. Przebudowa drogi Powiatowej Paprotno – Olszowa o długości 3,5 km.
  • kwota inwestycji: 2 241 000,00
  • środki Gminy Wyśmierzyce: 93 000,00 zł
  • środki Powiatu Białobrzeskiego: 93 000,00 zł
  • środki pozyskane z Polskiego Ładu: 2 055 000,00 zł

Razem kwota inwestycji: 2 294 000,00 zł
Razem wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 146 000,00 zł
Razem kwota zewnętrznego dofinansowania; 2 055 000,00 zł

GMINA RADZANÓW:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1117W Zacharzów – Smardzew.
  • kwota inwestycji: 39 000,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 39 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 2. Przebudowa drogi Kadłubska Wola – Młodynie Górne o odcinku długości 4,47 km oraz chodnika o długości odcinka 0,164 km
  • kwota inwestycji: 4 101 000,00 zł
  • środki Powiatu Białobrzeskiego: 150 000,00 zł
  • środki Gminy Radzanów: 150 000,00 zł
  • Polski Ład: 3 801 000,00 zł

Razem kwota inwestycji: 4 140 000,00 zł
Razem wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 189 000,00 zł
Razem kwota zewnętrznego dofinansowania: 3 801 000,00 zł

GMINA STROMIEC:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Ksawerów Nowy.
  • Kwota inwestycji: 53 000,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 53 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec – Podlesie Duże – Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże ( długość odcinka 3 541).
  • Kwota inwestycji: 1 381 529,31
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 431 433,13 zł
  • środki z dotacji RFRF (rządowy fundusz rozwoju dróg, dawny FDS): 950 096.18 zł
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Boże – Boska Wola.
  • kwota inwestycji: 38 000,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 38 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

Razem koszty inwestycji: 1 472 529.31 zł
Razem wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 522 433,13 zł
Razem środki zewnętrzne: 950 096,18 zł

GMINA STARA BŁOTNICA:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1132W Siemiradz – Stary Kobylnik.
  • kwota inwestycji: 64 000,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 64 000,00 (wykonanie dokumentacji projektowej)
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3510W w miejscowości Łępin.
  • kwota inwestycji: 11 000,00
  • wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 11 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
 3. Przebudowa drogi powiatowej Stara Błotnica – Stary Kadłub o długości odcinka 4,19 km oraz długości odcinka chodnika 2,3 km
  • kwota inwestycji: 3 576 000,00 zł
  • środki Powiatu: 148 000,00 zł
  • środki Gminy: 148 000,00 zł
  • Polski Ład: 3 280 000,00 zł

Razem kwota inwestycji: 3 651 000,00 zł
Razem wkład własny Powiatu Białobrzeskiego: 223 000,00 zł
Razem środki dofinansowań zewnętrznych: 3 428 000,00 zł

RAZEM KOSZTY INWESTYCJI: 18 209 929,98 zł
RAZEM WKŁAD WŁASNY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO: 3 001 566,01 zł
RAZEM ŚRODKI POZYSKANE Z ZEWNĄTRZ: 15 874 993,97 zł