Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

28 kwietnia, 2022 Wyłącz przez Marcin Cielebąk

obrazek
obrazek
obrazek

Informujemy, że zostało podpisane porozumienie na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późna. zm.

Zgodnie z porozumieniem Minister Edukacji i Nauki przyznał Powiatowi Białobrzeskiemu środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 20 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 31 035 zł,

W ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” zostaną zorganizowane trzy wycieczki, w tym jedna dwudniowa, dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach.