Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu VI Kadencji

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej MatysiakPrzyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od godz. 1430 do 1530
adrs e-mail: biurorady@bialobrzegipowiat.pl

 1. Anna Dudkiewicz – Członek Zarządu
 2. Sylwester Gajda
 3. Leszek Gałkowski – Członek Zarządu
 4. Ireneusz Gumowski
 5. Ewa Górzyńska – Wiceprzewodniczący Rady
 6. Sylwester Korgul – Starosta
 7. Andrzej Matysiak – Przewodniczący Rady
 8. Andrzej Oziębło
 9. Artur Pastuszka
 10. Jacek Reczko – Wiceprzewodniczący Rady
 11. Ryszard Regulski
 12. Rafał Seliga
 13. Małgorzata Danuta Krzyżanowska
 14. Renata Wielgus
 15. Wioletta Witkowska – Nowak