O Powiecie


Powiat białobrzeski położony jest w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy z powiatami: grójeckim, kozienieckim, radomskim i przysuskim. Teren powiatu obejmuje swoim zasięgiem większość historycznych obszarów tzw. Zapilicza, regionu stanowiącego niegdyś pogranicze wielkich dzielnic Polski: Mazowsza i Małopolski. W skład powiatu białobrzeskiego wchodzi 6 gmin: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wyśmierzyce, gmina Promna, gmina Radzanów, gmina Stara Błotnica oraz gmina Stromiec. Na obszarze 639 km2 zamieszkuje 33.694 tys. ludności.

Siedzibą i centrum gospodarczym oraz kulturowym jest miasto Białobrzegi. Znajdują się tutaj jednostki niezbędne do funkcjonowania Powiatu takie jak: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Snitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, KRUS, PZU, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

Do placówek szkolnych prowadzonych przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego zaliczamy – Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica. Łącznie w tych placówkach uczy się 1337 uczniów.

Region charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi, do których należy zaliczyć nieskażoną przyrodę, czyste powietrze, wody i lasy z cennymi drzewostanami. Te najcenniejsze chronione są w rezerwatach przyrody: „Majdan”, „Starodrzew Dobieszyński” oraz „Sokół”. Niewątpliwy urok ziemi białobrzeskiej wynika z zachowanego niemal w niezmienionym kształcie krajobrazu nieuregulowanej rzeki Pilicy.

Odwiedzając powiat białobrzeski warto zobaczyć zabytki architektury takie jak: Sanktuarium Matki Boskiej w Starej Błotnicy z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkim, drewniane XVII – wieczne kościółki w Jasionnej, Bukównie i Kaszowie. Niedaleko Białobrzegów w Suchej znajduje się zabytkowy park na który składają się dwa pałace i okazały starodrzew. Warto również zobaczyć żelbetonowy most na rzece Pilicy, który jest wizytówką miasta.

POWIAT W LICZBACH

 Powierzchnia w km2Ludność
Powiat białobrzeski63933694
gm. m-w. Białobrzegi7810387
gm. m-w. Wyśmierzyce1052843
gm. w. Promna1215645
gm. w. Radzanów833923
gm. w. Stara Błotnica965170
gm. w. Stromiec1565726

EDUKACJA I WYCHOWANIE

 Liczba placówekLiczba uczniów
Wychowanie przedszkolne25687
Szkoły podstawowe253231
Gimnazja81747
Licea ogólnokształcące1507
Licea zawodowe i ogólnozawodowe5830
Licea ogólnokształcące dla dorosłych1130
Szkoły średnie dla dorosłych1154

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Ogółem2824
Sektor publiczny97
Sektor prywatny2727

ROLNICTWO

Grunty orne39.7%
Sady5.6%
Łąki i pastwiska11.7%
Lasy i grunty leśne24.4%
Pozostałe grunty i nieużytki18.6%

OCHRONA ZDROWIA

Przychodnie3
Ośrodki zdrowia7
Apteki i punkty apteczne6

KULTURA I TURYSTYKA

Placówki biblioteczne13
– biblioteki6
– filie7
Obiekty noclegowe8
– ośrodki turystyczne2
– hotele, motele6

BEZROBOTNI

Ogółem3126
w tym kobiety1513
z prawem do zasiłku350
absolwenci191
Stopa bezrobocia16.4%