Dokumenty Wydziału Budownictwa i Architektury

Osoba udzielająca pomocy interesantom w wypełnianiu wniosków to Wioleta Maciaszek nr tel. 486133414 wew. 27 lub 486133503.

Wzór wniosków do wypełnienia

Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Pozwolenie na rozbiórkę

Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę

Inne

Informacje o innych prowadzonych w wydziale sprawach