Dokumenty Wydziału Budownictwa i Architektury

Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Pozwolenie na rozbiórkę

Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę

Inne

Informacje o innych prowadzonych w wydziale sprawach