Dokumenty Wydziału Geodezji i Katastru

Osoby udzielające pomocy interesantom w wypełnianiu wniosków :

W zakresie spraw dotyczących ewidencji
gruntów i budynków
Inspektor Łukasz Zbiciak
tel. 48 613-34-14 wew. 22
W zakresie państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Inspektor Anna Bolek
tel. 48 613-34-14 wew. 30

Wzór wniosków do wypełnienia