Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kamila Rudecka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów bezpośrednio podporządkowany jest Staroście.

 1. Starosta wobec Rzecznika Konsumentów wykonuje czynności w zakresie prawa pracy.
 2. Do podstawowych zadań Rzecznika Konsumentów należy:
  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego, informacji  prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  3. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
  4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  5. współpraca z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  6. nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji;
  7. realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.