Numery kont bankowych

Dane Powiatu

Nazwa                                  POWIAT BIAŁOBRZESKI

Kod terytorialny                 1401

Lokalizacja                          woj. mazowieckie

Siedziba                               miasto Białobrzegi

Adres                                    Plac Zygmunta Starego 9

                                             26-800 Białobrzegi

NIP Powiatu                        798 – 14 – 64 – 078

REGON Powiatu                 670223132

Strona www.                      www.bialobrzegipowiat.pl

Dane urzędu – Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

Nazwa                            STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOBRZEGACH

Lokalizacja                         woj. mazowieckie

Siedziba                              miasto Białobrzegi

Adres                                   Plac Zygmunta Starego 9

                                            26-800 Białobrzegi

NIP Starostwa                       798 – 13 – 26 – 376

REGON Starostwa                670222871

WAŻNE DO WYSTAWIANIA DLA POWIATU FAKTUR „VAT”

Nabywca:                 POWIAT BIAŁOBRZESKI

                                   ul. Plac Zygmunta Starego 9

                                   26-800 Białobrzegi

                                   NIP 798 – 14 – 64 – 078

Odbiorca:                 STAROSTWO POWIATOWE

                                   ul. Plac Zygmunta Starego 9

                                   26-800 Białobrzegi

RACHUNKI BANKOWE

Nazwa Banku                     BANK PEKAO S. A. ODDZIAŁ RADOM

Właściciel rachunków      POWIAT BIAŁOBRZESKI

                                               ul. Plac Zygmunta Starego 9

                                               26-800 Białobrzegi

Numer rachunku                           

54 1240 5703 1111 0010 3774 9711

rachunek do wpłat z tytułu opłat należnych dla Starostwa Powiatowego

Numer rachunku „Sumy depozytowe”         

48 1240 5703 1111 0000 7906 8977

rachunek do wpłat: wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów

Nazwa banku                       BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOBRZEGACH

Właściciel rachunku                POWIAT BIAŁOBRZESKI

                                               ul. Plac Zygmunta Starego 9

                                               26-800 Białobrzegi

Numer rachunku                63 9117 0000 0000 4152 2000 0010

Rachunek do wpłat związanych z załatwianiem spraw w Wydziale Komunikacji:

  1. opłata za rejestrację pojazdu
  2. opłata za rejestrację czasową pojazdów
  3. opłata za wyrejestrowanie czasowe pojazdów
  4. opłata za prawo jazdy krajowe i międzynarodowe
  5. opłata za zaświadczenie, zezwolenie, licencje i koncesje
  6. opłata za wydanie legitymacji instruktora
  7. inne opłaty związane z Wydziałem Komunikacji niewymienione powyżej.

Wpłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym – bez opłaty bankowej; przelew na konto (opłata zgodnie z umową dokonującego wpłaty Właściciela rachunku.

WAŻNE

OPŁATY SKARBOWE OD WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE GMINY BIAŁOBRZEGI