Numery kont bankowych

Dane Powiatu

Nazwa    POWIAT BIAŁOBRZESKI
Kod terytorialny  1401
Lokalizacja                          woj. mazowieckie
Siedziba  miasto Białobrzegi
Adres                                    Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP Powiatu  798-14-64-078
REGON Powiatu 670223132
Strona internetowawww.bialobrzegipowiat.pl

Dane urzędu – Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

Nazwa                            STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOBRZEGACH
Lokalizacja                         woj. mazowieckie
Siedziba                              miasto Białobrzegi
Adres                                   Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP Starostwa 798-13-26-376
REGON Starostwa   670222871

WAŻNE DO WYSTAWIANIA DLA POWIATU FAKTUR „VAT”

Nabywca:   POWIAT BIAŁOBRZESKI
ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP 798-14-64-078
Odbiorca: STAROSTWO POWIATOWE
ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

RACHUNKI BANKOWE

Nazwa Banku   BANK PEKAO S. A. ODDZIAŁ RADOM
Właściciel rachunków POWIAT BIAŁOBRZESKI
ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
rachunek do wpłat z tytułu opłat należnych dla Starostwa PowiatowegoNumer rachunku
54 1240 5703 1111 0010 3774 9711
rachunek do wpłat: wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umówNumer rachunku „Sumy depozytowe”         
48 1240 5703 1111 0000 4906 8977

Nazwa BankuBANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOBRZEGACH
Właściciel rachunkuPOWIAT BIAŁOBRZESKI
ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
Rachunek do wpłat związanych z załatwianiem spraw w Wydziale Komunikacji:
1. opłata za rejestrację pojazdu
2. opłata za rejestrację czasową pojazdów
3. opłata za wyrejestrowanie czasowe pojazdów
4. opłata za prawo jazdy krajowe i międzynarodowe
5. opłata za zaświadczenie, zezwolenie, licencje i koncesje
6. opłata za wydanie legitymacji instruktora
7. inne opłaty związane z Wydziałem Komunikacji niewymienione powyżej
Numer rachunku 
63 9117 0000 0000 4152 2000 0010

Wpłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym – bez opłaty bankowej; przelew na konto (opłata zgodnie z umową dokonującego wpłaty Właściciela rachunku.

WAŻNE

OPŁATY SKARBOWE OD WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE GMINY BIAŁOBRZEGI