Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul informuje, że na terenie Powiatu Białobrzeskiego funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Punkt zlokalizowany jest w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej 28 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach).

Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 7.30 – 15.30.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białobrzegach świadczy bezpłatne porady prawne, psychologiczne oraz pomoc materialną.

Punkt oferuje pomoc z zakresie:

•             alternatywnych metod rozwiazywania konfliktów,

•             organizowania i finansowania pomocy,

•             pokrywania kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychiatryczną,

•             organizowania i finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

•             pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

•             pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

•             pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia,

•             finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media i inne z tytułu zamieszkiwania w lokalu lub domu,

•             organizowania i finansowania pomocy tłumacza dla pokrzywdzonego przestępstwem lub osoby jej najbliższej.

Całodobowy dyżur telefoniczny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:

tel. 530 851 852

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.