Komisje Rady Powiatu

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO VI KADENCJI 2018-2023

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. MAŁGORZATA KRZYŻANOWSKA

2. RAFAŁ SELIGA

3. RENATA WIELGUS

KOMISJA REWIZYJNA

1. SYLWESTER GAJDA

2. ARTUR PASTUSZKA

3. WIOLETTA WITKOWSKA – NOWAK

4. MAŁGORZATA KRZYŻANOWSKA

KOMISJIA BUDŻETU I FINANSÓW

1. WIOLETTA WITKOWSKA – NOWAK

2. RYSZARD REGULSKI

3. SYLWESTER GAJDA

4. ANDRZEJ OZIĘBŁO

5. IRENEUSZ GUMOWSKI

KOMISJA INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. RAFAŁ SELIGA

2. MAŁGORZATA KRZYŻANOWSKA

3. EWA GÓRZYŃSKA

4. LESZEK GAŁKOWSKI

5. ANDRZEJ OZIĘBŁO

KOMISJA PROMOCJI, EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. RENATA WIELGUS

2. ANNA DUDKIEWICZ

3. ARTUR PASTUSZKA

4. IRENEUSZ GUMOWSKI

5. JACEK RECZKO