Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach

2 grudnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk
obrazek

Miło nam poinformować, że na podstawie umowy zawartej w dniu 14 listopada 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej  a Powiatem Białobrzeskim szkoła otrzymała wsparcie na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. pakiet szkoleniowy OPW, natomiast uczniowie klasy I Technikum Logistycznego realizujący program szkolenia OPW, objęci zostali dofinansowaniem na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. pakiet ubiorczy ucznia OPW.

Przyznana dotacja: 85 752 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Wkład własny: 21 438 zł, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Całkowita wartość zadania: 107 190  zł.

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych, przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.