Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5 sierpnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul. Żeromskiego i Rzemieślniczej na drodze powiatowej nr 1121W i drodze krajowej nr 48”

DOFINANSOWANIE 353 228,83 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 849 422,38 zł

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, karczowanie drzew, wycinkę krzewów oraz roboty ziemne. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. Wykonana została również ścieżka rowerowa z nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych. Zbudowany został chodnik na długości przejść dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. Postawiono pionowe znaki drogowe oraz utworzono poziome oznakowanie jezdni. Na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Rzemieślniczej zastosowano sygnalizację świetlną, zwiększającą bezpieczeństwo.