Mazowiecki Konkurs Fotografii
Kulinarnej”

12 sierpnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje “Mazowiecki Konkurs Fotografii
Kulinarnej”. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów
tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza. Skierowany
jest on do mieszkańców Mazowsza, którzy interesują się fotografią kulinarną.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych: Lista Produktów Tradycyjnych oraz produkty
nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Nabór prac konkursowych trwa do 31 sierpnia 2022 r. Informacje dotyczące Konkursu znajdują się
na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem:

https://mazovia.pl/pl/konkursy/ruszyla-v-edycja-mazowieckiego-konkursu-fotografii-kulinarnej.html