obraz

Zaproszenie do składania wniosków o stypendium

27 lipca, 2022 Wyłączono przez admin

         Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o  stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na stypendia wynosi 8.000,00 złotych i pochodzi ze zbiórek na ww. stypendium podczas IV Powiatowej Gali Charytatywnej w Białobrzegach.

Stypendium dotyczy uczniów szkół podstawowych (od kl. IV) i szkół ponadpodstawowych publicznych, bądź niepublicznych dla dzieci i młodzieży, mających siedzibę na terenie Powiatu Białobrzeskiego oraz dla uczniów, będących mieszkańcami Powiatu Białobrzeskiego, a uczących się w wymienionych szkołach poza jego granicami, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi – posiadają udokumentowane osiągnięcia w latach 2021-2022 w dziedzinach: muzyka, plastyka, taniec, teatr, publicystyka.

Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.