obraz

XLIX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 14 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13.30

7 kwietnia, 2022 Wyłączono przez admin

Zobacz wpis

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję XLIX sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 14 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, oraz planu finansowego podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Białobrzeskiego na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Oceny zasobów pomocy społecznej
  za rok 2021 dla powiatu białobrzeskiego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Białobrzeskiego instrumentem płatniczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022-2031.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.