DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

5 kwietnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

obrazek

DOFINANSOWANIE  –  644.640 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 644.640 ZŁ

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Powiat Białobrzeski realizuje usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

Usługi te wpłyną na:

 1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 2. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu objęto 70 osób, w tym:

 1. 45 osób w ramach pobytu całodobowego tj:
  1. 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
   z niepełnosprawnością sprzężoną,
  1. 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
  1. 25 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
   1. 25 osób w ramach pobytu dziennego tj:
   1. 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
   1. 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin rocznie dla usług w ramach pobytu dziennego,
  1. 14 dni rocznie dla usług w ramach pobytu całodobowego.