Publikacja mapy powiatu białobrzeskiego

7 lutego, 2019 Wyłącz przez admin
obrazek

W dniu 24 sierpnia 2018 roku Powiat Białobrzeski podpisał umowę o powierzenie grantu nr I/04/PG/18 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Publikacja mapy powiatu białobrzeskiego” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zapoznanie mieszkańców oraz turystów z mapą zawierającą przede wszystkim wiadomości o przedmiotach godnych zwiedzania, zabytkach przyrody i architektury, pamiątkach narodowych, drogach turystycznych i ogólnie dostępnych środkach komunikacji, urządzeniach turystycznych powiatu białobrzeskiego.

Na ten projekt Powiat Białobrzeski pozyskał środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 5 928,00zł .