Kategoria: PROW 2014-2020

8 lipca, 2019 Wyłączono

Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach

przez admin

www.zapilicze.pl W dniu 1 kwietnia 2019 roku Powiat Białobrzeski podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01300-6935-UM0712160/18 z Województwem Mazowieckim na operację w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie…

7 lutego, 2019 Wyłączono

Publikacja mapy powiatu białobrzeskiego

przez admin

W dniu 24 sierpnia 2018 roku Powiat Białobrzeski podpisał umowę o powierzenie grantu nr I/04/PG/18 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie…