Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach

8 lipca, 2019 Wyłączono przez admin

www.zapilicze.pl

W dniu 1 kwietnia 2019 roku Powiat Białobrzeski podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01300-6935-UM0712160/18 z Województwem Mazowieckim na operację w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oaz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach” w zakresie rozwoju  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej hali sportowej w Białobrzegach poprzez zakup 2 szt. bieżni VACU ciśnieniowej do dnia złożenia wniosku o płatność oraz ich bezpłatne udostępnienie w okresie trwałości projektu.

 Na ten projekt Powiat Białobrzeski pozyskał środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 32 714,00zł .

Zapraszamy mieszkańców powiatu do aktywnego korzystania.