„Odbudowa drogi powiatowej 1106W Jasieniec-Promna na odcinku od km 10+164 do km 10+734 o długości 0,570 km”

11 lipca, 2019 Wyłączono przez admin

Zakończono prace remontowe przy realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej 1106W Jasieniec-Promna na odcinku od km 10+164 do km 10+734 o długości 0,570 km”. Komisja odebrała zadanie w dniu 1 lipca 2019 roku. Odcinek w Daltrozowie to druga droga z remontowanych „powiatówek” w tym roku na terenie gminy Promna. Podobnie jak poprzednia inwestycja została dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Również w tym przypadku Powiat Białobrzeski oraz Gmina Promna partycypowały w kosztach. Dotacja z Budżetu Państwa wyniosła 143 435,00 zł, ze środków samorządu powiatowego oraz gminnego przeznaczono po 17 929,58 zł.

– Pozyskane środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć na terenie gminy Promna to zasługa wielu osób. Dziękuję za zaangażowanie Parlamentarzystom i Panom Wojewodom: Zdzisławowi Sipierze i Arturowi Standowiczowi. Cieszę się, że współpraca między Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, a Powiatem Białobrzeskim układa się pomyślnie dla mieszkańców. Dziękuję także Radzie Gminy Promna za przeznaczenie środków na ten cel. Mam nadzieję, że współpraca tych podmiotów na wielu płaszczyznach będzie kontynuowana. – mówi Starosta Sylwester Korgul.

W odbiorze drogi uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Starosta Sylwester Korgul, Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, Członek Zarządu Powiatu Leszek Gałkowski oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, nadzoru i wykonawcy.