Zakup i udostępnienie sprzętu sportowego do ogólnodostępnej siłowni w Białobrzegach

7 lutego, 2019 Wyłącz przez admin
obrazek

W dniu 14 grudnia 2018 roku Powiat Białobrzeski podpisał umowę o powierzenie grantu nr II/08/PG/18 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „ZAKUP I UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO DO OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI W BIAŁOBRZEGACH” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: podniesienie jakości życia społeczności powiatu białobrzeskiego poprzez zakup a następnie udostępnianie sprzętu sportowego do siłowni znajdującej się w hali sportowej w Białobrzegach. Grant wprost wpisuje się cel ogólny 1 : wielokierunkowy rozwój obszaru, cel szczegółowy 1.1 : aktywna i zintegrowana społeczność. Zgodny jest z celami ujętymi w LSR Zapilicze. Celem niniejszego projektu jest umożliwienie integracji osób zainteresowanych sportem, poprawy kondycji fizycznej, rozwijanie pasji sportowych, wzrostu aktywności fizycznej, zachęcanie do wypoczynku w wolnym czasie poprzez zakup i udostępnienie urządzeń i sprzętu sportowego do siłowni znajdującej się w hali sportowej w Białobrzegach.

Na ten projekt Powiat Białobrzeski pozyskał środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 5 000,00zł .