Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn- Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783

7 października, 2018 Wyłączono przez admin
obrazek

W dniu 7 października 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi w Gminie Promna. Na zaproszenie Starosty Białobrzeskiego oraz Wójta Gminy Promna w wydarzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.


Zakończona inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn- Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783’’ objęła odcinek o długości ponad 10 km. Wartość całego zadania wyniosła 3 144 082,43 zł.


Celem inwestycji jest zwiększenie ilości dróg o nawierzchni bitumicznej poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1616W oraz 1106W na odcinku 10132 mb warunkującej rozwój społeczno-gospodarczy gminy Promna w powiecie Białobrzeskim w ramach poddziałania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zakończona inwestycja to kolejny sukces oraz potwierdzenie dobrej współpracy naszych samorządów. Tylko dzięki porozumieniu i wzajemnemu szacunkowi możliwe było wykonanie tej właśnie inwestycji, inwestycji, na którą tak długo czekali mieszkańcy. Chciałbym podkreślić, że to także sukces każdego z Państwa ponieważ to Wy nas motywujecie do działania i to właśnie dzięki Wam jesteśmy zdeterminowani do tego by pozyskiwać środki i realizować inwestycje – Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło.


Ta inwestycja pokazuje jak wiele można zrobić dla mieszkańców dzięki porozumieniu na szczeblu samorządów. Idąc ramię w ramię można osiągnąć dużo więcej. Życzę, aby ta inwestycja spełniała wszelkie oczekiwania wszystkich użytkowników tej drogi – życzył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.