obraz

Zaproszenie na XLII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego – 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9

22 listopada, 2021 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  3. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2021-2031.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad sesji.