Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

19 listopada, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza Uchwał Zarządu Powiatu za II i III kwartał 2021 roku.
 4. Zapoznanie z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Białobrzegach.
 5. Ocena jakości wykonania prac modernizacyjnych i napraw na drogach powiatowych. Przygotowanie do sezonu zimowego.
 6. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2022 rok.
 7. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2022 rok.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.