Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego

19 listopada, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

   Zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
26 listopada 2021 roku o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej na Hali Sportowej
w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Ocena jakości wykonania prac modernizacyjnych i napraw na drogach powiatowych. Przygotowanie do sezonu zimowego.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2022 rok.
  5. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2022 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.