Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

30 listopada, 2021 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

             Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2022 rok.
  4. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2022 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.