obraz

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego – 26 października 2021 roku o godz. 13:00

22 października, 2021 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

         Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
26 października 2021 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Sprawozdanie z akcji „Bezpieczne wakacje 2021”.

4. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszynce k/Białobrzegów.

5. Uzależnienia i przestępczość wśród młodzieży szkolnej -ocena i działania profilaktyczne.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia