obraz

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego – 21 października 2021 roku o godz. 9.00

15 października, 2021 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

     Zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
21 października 2021 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Aktualny stan realizacji poszczególnych działań w powiecie objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stan zaawansowania dopłat w bezpośrednich dopłatach obszarowych za 2020 rok.
 4. Program pracy doradczo – szkoleniowej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego MODR.
 5. Funkcjonowanie i problematyka działania Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 6. Zaawansowanie naprawy i modernizacji dróg powiatowych..
 7. Ocena sytuacji epizootycznej na terenie powiatu białobrzeskiego.
 8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu
  w 2020 roku – uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 9. Ocena stanu fitosanitarnego w produkcji rolniczej oraz bezpieczeństwa w obrocie
  i stosowaniu pestycydów w powiecie.
 10. Wnioski komisji do planowanego budżetu na 2022 rok w zakresie działania Komisji IRLiOŚ.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.