Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

XXVII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 26 października 2020 roku

22 października, 2020 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXVII sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 26 października 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez Radną.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Białobrzeskiego.
  4. Zamknięcie obrad sesji.