Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

21 października, 2020 Wyłączono przez admin

Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 23 października 2020 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

l . Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
  • Informacja o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie posiedzenia.