XLVI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 27 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 14.30 na Hali Sportowej w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13a.

20 stycznia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.) zwołuję XLVI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego
w dniu 27 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 14.30 na Hali Sportowej
w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Powiatu Białobrzeskiego
  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 oraz w sprawie opinii
  o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 4 stycznia 2022 r.
  w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 – 2031.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli dotyczącej wniosku o wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, stosowania Kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania „szczepionek” mRNA
  na terenie podległych miejscowości.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.