obraz

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

21 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Uchwała Nr 129/280/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Powiecie Białobrzeskim w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022:

Uchwała Nr 129/281/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w Powiecie Białobrzeskim w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022: