obraz

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

21 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Uchwała Nr 129/284/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakreie pomocy społecznej pn. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Powiecie Białobrzeskim w ramach Pogramu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Uchwała Nr 129/285/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Powiecie Białobrzeskim w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022