Uchwała 58/100/2020

18 maja, 2020 Wyłączono przez admin

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzeczy organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego