Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

19 maja, 2020 Wyłącz przez admin

             Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

       Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i sformułowanie wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.
  4. Analiza uchwał Zarządu Powiatu za IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.
  5. Kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych za I kwartał 2020 roku.
  6. Kontrola zadania pn. „Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej
    w Białobrzegach.”
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.