Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego

19 maja, 2020 Wyłączono przez admin

             Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

       Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i sformułowanie wniosku absolutoryjnego dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.
  4. Analiza uchwał Zarządu Powiatu za IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.
  5. Kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych za I kwartał 2020 roku.
  6. Kontrola zadania pn. „Modernizacja budynku zakładu opieki zdrowotnej
    w Białobrzegach.”
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.