Trwają prace wykonawcze inwestycji drogowej na odcinku Białobrzegi – Sucha – Kamień

11 lipca, 2016 Wyłączono przez admin

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja inwestycji pn. “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi-Sucha-Kamień”. Zamówienie za kwotę blisko 1,8 mln PLN wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.


W ramach zadania obecnie powstaje ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 m przy drodze powiatowej na odcinku Sucha – Kamień, pomiędzy Szkołą Podstawową w Suchej, a skrzyżowaniem prowadzącym na węzeł Kamień przy drodze S7.


Na całym przebiegu drogi zostanie wykonane nowe oświetlenie oraz przebudowane indywidualne zjazdy do posesji. Przy szkole zostanie wyniesione przejście dla pieszych. W ramach tego zadania na drodze powiatowej na odcinku od Białobrzegów do skrzyżowania w Suchej zostanie również wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z jej oświetleniem oraz utwardzeniem pobocza.


Środki finansowe na realizację inwestycji pochodzą z dofinansowania jakie Starostwo Powiatowe w Białobrzegach pozyskało w ramach rządowego programu pn. “Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016 w kwocie 892 tys. zł oraz środków własnych Powiatu Białobrzeskiego i Gminy Białobrzegi stanowiące 50% wymaganego wkładu własnego.Wykonawca na realizację wszystkich zadań w ramach udzielonego zamówienia przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach  ma czas do 21 października br.

obrazek