Kolejna inwestycja w Powiecie Białobrzeskim – 2 mln 320 tys. zł na drogę Białobrzegi – Sucha – Kamień

4 grudnia, 2015 Wyłączono przez admin

W dniu 30 listopada br. Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki ogłosił listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą “Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach starając się o środki na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi – Sucha – Kamień”  uzyskało 31,60 punktów i  plasuje się na wysokim siódmym miejscu listy spośród 44 samorządów w kategorii – drogi powiatowe.

Wartość zadania szacuje się na kwotę: 2 320 360,94 zł, z czego 50% środków na inwestycję stanowić będzie dotacja z budżetu państwa. Będzie to kolejna wspólna inwestycja z samorządem Miasta i Gminy Białobrzegi. Powiat Białobrzeski otrzyma wsparcie od gminy w wysokości 50% wymaganego wkładu własnego.

obrazek