Promesa dla Powiatu Białobrzeskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

29 lipca, 2016 Wyłączono przez admin

W dniu 29 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło odebrał z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery promesę w wys. 300 tys. zł pochodzących z rezerwy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja w całości zostanie przeznaczona na odbudowę drogi powiatowej nr 1131W Boże – Nowa Wola, która została uszkodzona w wyniku intensywnych opadów deszczu. Wysokość dotacji wynosić będzie 300 tys zł, tj 80 % wartości zadania. Z tych środków zostanie odbudowany odcinek drogi o długości 1,564 km.

obrazek