Przebudowa drogi Promna – Daltrozów – inwestycja za ponad 4 mln zł

11 sierpnia, 2016 Wyłączono przez admin
obrazek

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach pozyskało kolejne dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych. Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 670 747 zł co stanowi 63,63% wartości inwestycji szacowanej na kwotę 4 197 309,14 zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga powiatowa w Gminie Promna na odcinku ponad 10 km.

W dniu 27 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło podpisał umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec – Promna od km 10+832 do km 17+783”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji dotyczy pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego 12 stycznia do Urzędu Marszałkowskiego przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach dla operacji typu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości dróg o nawierzchni bitumicznej poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1616W oraz 1106W na odcinku 10132 mb warunkującej rozwój społeczno-gospodarczy gminy Promna w powiecie Białobrzeskim w ramach poddziałania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Przebudowa drogi powiatowej w gminie Promna to inwestycja, która znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców codziennie przemieszczających się do swoich gospodarstw jak również podniesie rozwój społeczno – gospodarczy gminy – Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło.To już kolejna w tym roku tak duża inwestycja drogowa w Powiecie Białobrzeskim. Obecnie trwają prace przy realizacji inwestycji pn. “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi-Sucha-Kamień”. Zamówienie za kwotę blisko 1,8 mln PLN wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.  Środki finansowe na realizację inwestycji pochodzą z dofinansowania jakie Starostwo Powiatowe w Białobrzegach pozyskało w ramach rządowego programu pn. “Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016 w kwocie 892 tys. zł oraz środków własnych Powiatu Białobrzeskiego i Gminy Białobrzegi stanowiące 50% wymaganego wkładu własnego.