Stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży z Powiatu Białobrzeskiego

20 października, 2022 Wyłączono przez admin

19 października 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Białobrzeskiego odbyła
się uroczystość podsumowania i wręczania III edycji stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego.

Organizatorów wydarzenia reprezentowali: Wicestarosta Powiatu Bartłomiej Kowalczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek, Prezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego Krystyna Kozłowska.

To z ich rąk stypendia w wysokości 800 zł odebrało dziesięciu uczniów, których wnioski spełniały kryteria formalne, merytoryczne i stanowiły zasadność przyznania. Środki te pochodzą ze zbiórki podczas IV Gali Charytatywnej organizowanej przez Starostwo Białobrzeskie oraz Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi. 

Specjalnie powołana komisja złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach, Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego i placówek oświatowych, w oparciu o  wcześniej przyjęty regulamin w tej sprawie,  rozpatrzyła 30  złożonych wniosków.

 Stypendia otrzymali:

  1. Dominika Sitarek
  2. Zofia Jarząbek
  3. Helena Konopka
  4. Oliwia Młynarczyk
  5. Amelia Chodoła
  6. Tapaita Zofia Tulikhakau
  7. Róża Falkowska
  8. Martyna Gal
  9. Anna Musiałek
  10. Lena Gutkiewcz

Dużymi brawami nagrodzono uczniów, którzy podczas uroczystości zaprezentowali swoje umiejętności i uświetnili wydarzenie. 

Stypendium stanowi wsparcie o charakterze motywacyjnym i jest pomocą dla uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji artystycznej.

W imieniu organizatorów uroczystość prowadziła Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Grażyna Wieteska.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów artystycznych.

obrazek
obrazek