Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

20 października, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 25 października 2022 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja dotycząca naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023.
  4. Analiza sytuacji finansowej szkół ponadpodstawowych.
  5. Realizacja zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.