LVI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godz. 13.30

21 października, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LVI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego oraz LV sesji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 – 2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego za lata 2020 – 2021.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Staroście Białobrzeskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Białobrzeskiego i Wojewodzie Mazowieckiemu.
 9. Informacja o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.