Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego

12 października, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Ogłoszenie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 21 października 2022 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2021 roku – uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
  4. Ocena stanu fitosanitarnego w produkcji rolniczej oraz bezpieczeństwa w obrocie i stosowaniu pestycydów w powiecie.
  5. Wnioski komisji do planowanego budżetu na 2023 rok w zakresie działania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.