LIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 11 października 2022 roku (wtorek) o godz. 14.00

10 października, 2022 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 11 października 2022 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 — 2031.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego na 2022 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji.