Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego

7 października, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Ogłoszenie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 10 października 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza petycji Inicjatywy Białobrzegi w sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu uruchomienia komunikacji autobusowej łączącej Białobrzegi oraz Stromiec ze stacją PKP Dobieszyn.
  4. Sformułowanie wniosków i stanowisko Komisji w sprawie petycji.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.