profilaktyka jodowa ulotka

Dystrybucja jodku potasu na terenie Powiatu Białobrzeskiego

3 października, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z zaistniałą sytuacją w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie, do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej zostały przekazane tabletki z jodkiem potasu.

Dystrybucja jodku potasu jest standardową procedurą, przewidzianą w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Wydawanie preparatu nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu, w miejscach wyznaczonych przez gminy – tzw. punktach dystrybucji tabletek jodku potasu.

Na terenie Powiatu Białobrzeskiego znajdują się ogółem 24 punkty dystrybucji tabletek jodku potasu.

obrazek
obrazek