wojciechow- mlodynie podpisanie umowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6+400. Etap I

9 czerwca, 2020 Wyłączono przez admin

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, który przystąpi do inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6+400. Etap I. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o., które zaproponowało wykonanie inwestycji za kwotę 558 779,16 zł, a także objęcie wykonanych prac 5 letnią gwarancją.
Inwestycja na terenie gminy Radzanów zostanie przeprowadzona w ramach uzyskanego przez Powiat Białobrzeski 70% dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Inicjatorami przeprowadzenia inwestycji byli Radni Rady Powiatu Białobrzeskiego Anna Dudkiewicz i Sylwester Gajda. Wkład własny na realizację inwestycji zapewniono w budżecie Powiatu Białobrzeskiego i Gminy Radzanów.

Podczas podpisania umowy obecni byli Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul, Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, Skarbnik Powiatu Bogdan Głowacki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Andrzej Adamiec, przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru.

obrazek