Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6+400. Etap I

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6+400. Etap I

9 czerwca, 2020 Wyłącz przez admin

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, który przystąpi do inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 5+150 do km 6+400. Etap I. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o., które zaproponowało wykonanie inwestycji za kwotę 558 779,16 zł, a także objęcie wykonanych prac 5 letnią gwarancją.
Inwestycja na terenie gminy Radzanów zostanie przeprowadzona w ramach uzyskanego przez Powiat Białobrzeski 70% dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Inicjatorami przeprowadzenia inwestycji byli Radni Rady Powiatu Białobrzeskiego Anna Dudkiewicz i Sylwester Gajda. Wkład własny na realizację inwestycji zapewniono w budżecie Powiatu Białobrzeskiego i Gminy Radzanów.

Podczas podpisania umowy obecni byli Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul, Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, Skarbnik Powiatu Bogdan Głowacki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Andrzej Adamiec, przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru.