Logo Powiat Białobrzeski Dobry Klimat

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego – 10 czerwca 2020 roku o godz. 9.00

5 czerwca, 2020 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

             Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza wpływów z wynajmu lokali będących własnością Powiatu Białobrzeskiego.
 4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
  w Białobrzegach z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2019.
 5. Analiza sytuacji finansowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  w Białobrzegach.
 6. Ocena przygotowania zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2020 roku oraz informacja o stanie zaawansowania prac związanych
  z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację powyższych zadań.
 7. Informacja o funkcjonowaniu Warsztatu Terapii zajęciowej „Olszynka” w 2020 roku.
 8. Informacja o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.
 9. Informacja o wykorzystaniu środków PFRON dotyczących zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.