Przebudowa 400 m. odcinka drogi powiatowej w miejscowości Dobieszyn, w gminie Stromiec.

9 listopada, 2020 Wyłączono przez admin

W ramach współpracy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a samorządem Powiatu Białobrzeskiego zrealizowano przebudowę 400 m. odcinka drogi powiatowej w miejscowości Dobieszyn, w gminie Stromiec.

Powiat Białobrzeski, na podstawie umowy podpisanej z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn, pozyskał 100 000 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia wspólnego.

Dzięki dobrym relacjom z Lasami Państwowymi udało się pozyskać całkiem nowe źródło finansowania inwestycji. Dziękuję Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzejowi Matysiakowi oraz Nadleśniczemu Pawłowi Sułkowskiemu za dobre rozmowy. Dziękuję także Radnemu Ryszardowi Regulskiemu za inicjatywę i współpracę. – mówi Starosta Sylwester Korgul, Starosta Białobrzeski.

Firma ZYKO – DRÓG wzmocniła i ułożyła nową nawierzchnię asfaltową, oczyściła i odmuliła istniejące rowy melioracyjne oraz wykonała pobocza z kruszywa łamanego.

W odbiorze drogi udział wzięli m.in. Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul oraz Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk.